โครงการ ELCA Internship 2020 รับสมัครนักศึกษาฝึกงานแล้ววันนี้

บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิต และนำเข้าเครื่องสำอางชั้นนำ อาทิเช่น แบรนด์ Estee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, M.A.C., Origins, La Mer  และ Aveda ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

โครงการฝึกงาน ELCA Internship 2020 มีขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในสายงานต่างๆ โดยการนำความรู้จากการศึกษามาใช้กับการฝึกงานซึ่งเป็นการทำงานจริงของบริษัทในแผนกต่างๆ

 

 

แผนกที่เปิดรับนักศึกษา:

– Marketing

– Digital Communication

– E-Commerce

– Supply Chain

– Programmer

– Human Resources

– Finance & Accounting

– Store design & Visual merchandising (decoration & graphic design)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาระดับชั้น ปีที่ 2- 3 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

– สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบหรือตัดต่อวิดีโอได้

– มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า มีความคิดริเริ่ม และสามารถทำงานเป็นทีม

– มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

วิธีการสมัคร:

นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานกับทางบริษัท กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ “การสมัครออนไลน์

– ประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่าย

– สำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

 

ระยะเวลาในการฝึกงาน:

โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี หรือดำเนินการไปจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะเสร็จสมบูรณ์

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกงาน:

ได้พัฒนาและนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในโลกของธุรกิจ นอกจากนั้นนิสิต นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมทั้งหนังสือรับรองการฝึกงานเมื่อจบโครงการ

 

ติดต่อสอบถาม:

คุณปรีดิอร /ฝ่ายสรรหาบุคลากร, บริษัทเอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 02-624-6000 ต่อ 6147

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ