ทุนค่าเล่าเรียน Emile Boutmy เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส ระดับป.ตรี และป.โท

ทุนดีๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส ที่สถาบัน Sciences Po ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ เป็นสถาบันระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โดยทุนดังกล่าวคือทุน Emile Boutmy scholarship ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติตามที่ทางทุนกำหนดได้สมัครเข้าเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาตรี

– ค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 3,000 – 12,300 ยูโร (ราว 100,000 – 400,000 บาท) เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา

– หรือค่าเล่าเรียน 19,000 ยูโร (ราว 600,000 บาท) ครอบคลุมทั้ง 3 ปีการศึกษา

 

ระดับปริญญาโท

– ทุนค่าเล่าเรียน 5,000 – 10,000 ยูโร (ราว 150,000 – 300,000 บาท) ครอบคลุม 2 ปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท ตามสาขาที่ทางสถาบันกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นผู้สมัครจากประเทศนอกสหภาพยุโรปเป็นครั้งแรก

– เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

อาจต้องแสดงหลักฐานที่อธิบายถึงสถานการณ์การเงินในครอบครัว เช่น การคืนภาษีรายได้ของผู้ปกครอง, ใบเงินเดือน, เอกสารการหย่าร้างของผู้ปกครอง หรือเงินบำนาญ เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร:

ขณะกรอกข้อมูลเข้าศึกษาต่อที่สถาบัน Sciences Po นักศึกษาต้องระบุว่าต้องการสมัครรับทุนการศึกษาในช่อง “Financial information” โดยสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ระดับปริญญาตรี: ไม่ระบุ

ระดับปริญญาโท: 15 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sciencespo.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ