สมัครเลย! โครงการ “ทักษะบัณฑิตพลังงาน” พร้อมทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ “ทักษะบัณฑิตพลังงาน” พร้อมรับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท ตลอดหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.5

3. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้

 

วิธีการสมัคร:

1.เข้าสู่ระบบการสมัครได้ที่ https://goo.gl/RPtmg5

2.ศึกษาวิธีกรอกข้อมูลได้ที่ https://goo.gl/5ReHC3

3. ชำระค่าสมัครภายในเวลาที่กำหนด

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Energy Practice School

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ