เตรียมตัวให้พร้อม! กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 200 อัตรา

โอกาสดีมาถึงแล้ว! กรมการช่างทหารประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยจะเปิดรับทั้งสิ้น 200 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 มกราคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก:

– เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ. 2563 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย 1 ปี

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

 

การรับสมัครสอบ:

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ