“ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจาก Thai MOOC

ในปัจจุบันทุกคนต่างทราบดีว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากแค่ไหน โดยเฉพาะในโลกของการทำงานที่มีหลายสายงานต้องข้องเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ บางองค์กรจึงมีการให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ซึ่งวันนี้เราจึงมีคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีมาฝากในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism)”

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

-รายวิชา rmutt009

-เริ่มเรียนในวันที่ 4 ตุลาคม 2018 สิ้นสุดในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2018

-เวลาเรียนโดยประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

– ผู้เรียนสามารถวางแผนการท่องเที่ยวในต่างประเทศได้

– ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางได้

– ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

– ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิตในต่างประเทศได้

– ผู้เรียนเข้าใจขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

 

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll in rmutt009 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

อาจารย์ผู้สอน:

อาจารย์ประภาพร เล็กดำรงค์ศักดิ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ