เอาใจวัยทำงานด้วยคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม” ฟรี!!

ยุคนี้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ก่อหน้านี้เราได้เคยแนะนำบทเรียนออนไลน์ที่จะช่วยให้วัยเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปหลากหลายด้าน วันนี้เราจึงอยากแนะนำบทเรียนดีๆ สำหรับวัยทำงานกันบ้าง

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (English for Industrial Technology) เป็นวิชาว่าด้วยการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ทำงานในแวดวงนี้หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจ

 

 

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายงานในสาขาช่างอุตสาหกรรม และให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงานได้

– ผู้เรียนสามารถอ่าน พูดตัวเลขและหน่วยการวัดได้

– ผู้เรียนสามารถสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์และความปลอดภัย

– ผู้เรียนสามารถอ่านคู่มือ สัญลักษณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา สาเหตุ และการให้คำแนะนำ

– ผู้เรียนสามารถสื่อสารการทำงานในสถานประกอบการ อ่านเขียนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

ระยะเวลาในการเรียนการสอน:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์

 

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ