“ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนชั้นป. 1” เทคนิคการสอนจาก Mahidal MOOC

สำหรับครูผู้สอนเองทางมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แพลตฟอร์มการสอนออนไลน์อย่าง Mahidal MOOC ก็มีคอร์สมานำเสนอ กับคอร์ส “ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”

คอร์สนี้จะช่วยรวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับชั้นป.1 พัฒนาทักษะ คำศัพท์ รวมถึงแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่เด็กๆ ต้องชอบอย่างแน่นอน คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้เลยล่ะ รายละเอียดดังนี้

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

“ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” (English for teachers who are teaching first grade level) คอร์สนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนและเทรนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างกิจกรรม เกมส์ ลิสคำศัพท์ และโครงข่ายคำศัพท์ที่เป็นเนื้อหาสำหรับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นอกจากนี้ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และเกมส์การสอนภาษาอังกฤษได้ถูกอัพโหลดไว้ในคอร์สนี้อีกด้วย

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– ครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจำนวนประมาณ 30,000 คน (150 คน/รอบ)

– ครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองอาจเป็นแบบ face to face หรือ e-Learning โดยการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ เช่น สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) Thai EDUCA หรือ Bangkok International Digital Content Festival ที่ตนต้องการ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้ จะช่วยให้ครูที่สนใจและอยู่ห่างไกลได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

– ความรู้ในด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสอนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา

– มีความรู้เบื้องต้นทางภาษาอังกฤษพอสมควร

– มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

 

– ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้

– ผู้เข้าอบรมสามารถบอกความหมายและออกเสียง word lists ที่จะใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ถูกต้อง

– ผู้เข้าอบรมสามารถสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมหรือกิจกรรมอื่นๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

ทั้งหมด 15 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ระยะเวลาการเรียน:

6 เมษายน 2020 – 6 เมษายน 2021

 

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน:

ภาษาไทย

 

เกณฑ์การประเมินผล:

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 60%

 

ค่าธรรมเนียม:

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

หากสนใจเพิ่มทักษะด้านการสอนอย่ารอช้า! เริ่มลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ