English Inspired By KruPor เปิดรับรับนักศึกษาฝึกงาน ล่ามภาษาจีน-ไทย

อีกหนึ่งโอกาสการฝึกงานดีๆ ที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริงที่ต่อยอดสู่มืออาชีพได้!

English Inspired By KruPor เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนวัยทำงานโดยเฉพาะ สอนทั้งพูดและเขียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและทำงาน รวมทั้งสอนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่มีกิจกรรมไฮไลท์คือ Outdoor Trip ให้นักเรียนได้ออกท่องเที่ยวพร้อมฝึกภาษา

ขณะนี้ ทางสถาบันได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อทำตำแหน่ง ล่ามจีน-ไทย (Chinese Interpreter) ผู้ที่สนใจสามารถดุรายละเอียดได้ ดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาอยู่คณะ/ภาควิชาภาษาจีนหรือเกี่ยวข้องกับภาษาจีน

– เล่น Wechat, Weibo เป็น

– ฟังพูดอ่านเขียนในระดับสื่อสารกับคนจีนและอ่านหนังสือจีนล้วนได้

– นิสัยดี ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน

 

รายละเอียดงาน:

– แปลสื่อทุกอย่างจากไทย-จีน/ จีน-ไทย

– เป็นผู้ช่วยครูจีนในคลาสเรียนจีน

– ดูเเลครูต่างประเทศ

 

สวัสดิการ:

– ทำงานด้านนอกสถานที่มีเบี้ยเลี้ยง

– หยุด 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์)

– น้ำดื่ม

– ขนม

– ชา – กาแฟ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

สยามสแควร์ ตึกวิทยกิตติ์ ชั้น 18 บีทีเอสสยาม ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ที่มา: เด็กฝึกงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ