รู้ไว้ไม่งง.. .พบกับสำนวนภาษาอังกฤษที่มักจะพบได้บ่อยๆ ในบทสนทนากับชาวต่างชาติ!!

สำหรับการสื่อสารในภาษาอังกฤษนั้น...