รวม 18 หัวข้อวลีภาษาอังกฤษ ที่มีประโยชน์สำหรับ “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ”

การเจรจาต่อรองอย่างเป็นทางการทำให้คุณได้เปรียบ โดยเฉพาะหากคุณตั้งเป้าหมายที่จะจัดการกับบริษัทต่างชาติ เข้าร่วมในตลาดส่งออก หรือเข้าสู่การค้าต่างประเทศ การรู้วิธีสื่อสารในตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

การรู้ว่าควรพูดอะไรในจุดเปลี่ยนของการเจรจา จะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถูกต้อง และเพิ่มโอกาสในการได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองหรือสำหรับบริษัทก็ตาม ต่อไปนี้คือวลีที่คุณสามารถเรียนรู้เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองได้ :D

 

 

#1 วลีที่ใช้ต้อนรับและสร้างสัมพันธ์

– “I would like to welcome you to…”

– “How was your trip?”

– “Did you have a good journey?”

– “Is this your first visit to…?”

– “Would you like anything to drink?”

 

#2 วลีที่ใช้กำหนดวาระการเจรจา

– “Before we begin, shall we have a look at the main points on the agenda?”

– “Should we have a look at the main points for today’s discussion?”

– “To start with, I think we should establish the overall procedure”

– “I’d like to outline our aims and objectives.”

 

 

#3 วลีที่ใช้เพื่อถามว่าอีกฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่

– “How do our objectives compare to yours?”

– “Is it acceptable to you?”

– “Is there anything you’d like to add?”

 

#4 วลีที่ใช้เพื่อสร้างข้อเสนอ

– “We’d like to propose that…”

– “Concerning your proposal, our basic position is…”

– “We’ve got several options…”

 

 

#5 วลีที่ใช้เพื่อตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพสำหรับข้อเสนอ

– “What are your views on…?”

– “How do you feel about…?”

– “Could you be more specific?”

– “Would you like to suggest a course of action for…?”

 

#6 วลีที่ใช้เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ

– “Considering that I would like to suggest…”

– “Now that you mentioned it…”

– “Maybe it would be better to…”

– “Perhaps a better idea would be…”

– “I’d like to make an alternative offer. I propose that…”

– “From where we stand, a better solution might be…”

 

 

#7 วลีที่ใช้เพื่อบอกเหตุผล

– “One of the key reasons for this is…”

– “This is because…”

– “I am basing my solution on three ideas/points/reasons: first,… second,… lastly..”

 

#8 วลีที่ใช้เพื่อแสดงลำดับความสำคัญ

– “We might like to…”

– “Our main priority is…”

– “Our intention is…”

– “The most important issue for us is…”

 

 

#9 วลีที่ใช้เพื่อให้คำชี้แจง

– “What exactly do you mean by…?”

– “Are you suggesting that…?”

– “Could you clarify one point for me?”

– “Could you be more specific?”

– “In other words, you feel that…”

 

#10 วลีที่ใช้เพื่อทำข้อตกลง

– “I agree with you on that point.”

– “You have a strong point there.”

– “I think that would be acceptable.”

– “That’s a fair suggestion.”

– “That sounds great to us.”

– “I am with you on that.”

 

 

#11 วลีที่ใช้เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยและให้เหตุผล

– “I understand where you’re coming from, however,…”

– “I can’t quite agree with you on that.”

– “I’d have to disagree with you there.”

– “I’m afraid we have some reservations on that point…”

– “I’m afraid that doesn’t work for me.”

– “I’m afraid I had something different in mind.”

– “That’s not exactly how I look at it.”

 

#12 วลีที่ใช้เพื่อประนีประนอม

– “We might be able to work on… if you could…”

– “We are ready to accept your offer; however, there would be one condition.”

– “Would you be willing to accept a compromise?”

– “In return for this, would you be willing to…?”

– “Could you meet us halfway?”

 

 

#13 วลีที่ใช้เพื่อต่อรอง

– “I’m afraid we can only go as low as…”

– “From where we stand an acceptable price would be…”

– “Our absolute bottom line is…”

 

#14 วลีที่ใช้เมื่อต้องไตร่ตรองให้ดี

– “I have to admit that we will have to study this. May we get back to you on this point later?”

– “I’ll have to consult with my bosses back in the office.”

– “I will need to think about it more and return to you again later.”

– “I am not entitled to make decisions of that kind by myself.”

 

 

#15 วลีที่ใช้เมื่อปฏิเสธข้อเสนอในขณะที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์ดี

– “I am afraid I can’t agree with that.”

– “With all due respect, I must kindly decline your offer.”

– “That’s not really a viable option for us.”

– “That would be very difficult for us because…”

 

#16 วลีที่ใช้เมื่อยอมรับข้อเสนอ

– “This agreement is acceptable to us.”

– “I think we have reached an agreement here.”

– “That sounds reasonable.”

– “I think we have a deal.”

– “I believe we have an agreement.”

– “I can agree to that.”

 

 

#17 วลีที่ใช้เพื่อสรุป

– “Let’s look at the points we agree on…”

– “Shall we try to sum up the main points of our discussion?”

– “Have I left anything out?”

– “I think you’ve covered everything.”

– “Let’s just confirm the details, then.”

– “This is where we currently stand…”

 

#18 วลีที่ใช้เพื่อปิดการสนทนา

– “Let’s leave it this way for now.”

– “I’m willing to work with that.”

– “I think we both agree to these terms.”

– “I’m satisfied with this decision.”

– “I think we should get this in writing.”

– “Would you be willing to sign a contract right now?”

– “Let’s meet again once we’ve had some time to think.”

 

 

เมื่อคุณเรียนรู้วลีพื้นฐานเหล่านี้แล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง อย่าลืมฟังและพิจารณาสิ่งที่คนอื่นพูดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณตอบสนองอย่างถูกต้องและใช้วลีอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่เหมาะสม

นอกจากนี้อย่าลืมปฏิบัติต่ออีกฝ่ายด้วยความเคารพ และเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จด้วยล่ะ : )

 

ที่มา: lingualbox

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ