เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียประจำปี 2563 -2564 ประกอบด้วยทุนดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

1. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2. ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน – การสอนภาษาญี่ปุ่น

3. ทุนโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและญี่ปุ่นศึกษา

4. ทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนอบรมระยะสั้น (เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งระเบียบการและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html 

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

สำหรับบุคคลทั่วไป สถาบัน และองค์กรที่สนใจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจะปิดรับใบสมัครเป็นวันสุดท้ายในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 (ยกเว้นทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการแปลเกี่ยวกับญี่ปุ่น จะต้องส่งใบสมัครไม่เกินวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jfbkk.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 260 8560-3 เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์  159 สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ