ทุนปริญญาโทที่ École Normale Supérieure สำหรับนักเรียนต่างชาติ เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส

ในแต่ละปีนั้นมหาวิทยาลัย École Normale Supérieure หรือ ENS ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส จะมีการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากต่างชาติ

โดยสาขาวิชาที่จะได้รับเงินทุนจำนวนนี้ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ และ Arts & Humanities ในระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรชั้นสูงในมหาวิทยาลัย

สำหรับรายละเอียดทุนการศึกษานี้ดังนี้ค่ะ..

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน สำหรับคณะวิทยาศาสตร์

-ทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน สำหรับคณะ Arts and Humanities

-ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 1,000 ยูโร เป็นเวลา 3 ปี และห้องพักในมหาวิทยาลัย ENS

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

-ปริญญาโทที่สถาบัน ENS (หรือหนึ่งในสถาบันที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ ENS)

-ประกาศนียบัตรชั้นสูงในมหาวิทยาลัย ENS สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ Arts & Humanities

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปีในวันที่รับสมัคร

-ผู้สมัครต้องไม่เคยสมัครทุน International Selection มาก่อน

-ผู้สมัครต้องไม่เคยอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสมากกว่า 10 เดือน ในช่วงปีการศึกษาที่มีการคัดเลือก (คือตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 สิงหาคม) หรือปีก่อนหน้านั้น

-ผู้สมัครต้องแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในช่วงปีก่อนการรับสมัคร

-ผู้สมัครต้องแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อยสองปี จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในวันที่ 1 กันยายนตามที่มีการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

 

ปิดรับสมัคร:

9 พฤศจิกายน 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ens.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ