Erasmus Mundus มอบทุนปริญญาโท หลักสูตรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2018

วันนี้เรามีทุนการศึกษาของ Erasmus Mundus มาฝากกันค่ะ ซึ่งเป็นในส่วนของปริญญาโทด้านการจัดการการท่องเที่ยว

Erasmus Mundus European Master in Tourism Management (EMTM) Scholarship โดยระยะเวลาการรับทุนทั้งหมด 2 ปี เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในยุโรป 3 แห่งคือ เดนมาร์ก สโลวีเนีย และสเปน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษารวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา (รวมค่าเล่าเรียน ประกันเต็มรูปแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในหลักสูตร) ​​ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการแสดงผลงาน และค่าครองชีพ ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ EMJMD

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา ด้านการท่องเที่ยว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มอบสำหรับนักศึกษาที่อยู่ใน EU และไม่ได้อยู่ใน EU

-ทุนการศึกษาของ EMJMD ประเทศพันธมิตร มอบสำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่ม EMTM ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติของประเทศพันธมิตร (ทุกประเทศที่อยู่นอก 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาซิโดเนีย ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และตุรกี) และผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่หรือดำเนินงานหลักอยู่ที่นั่น เช่น เรียน ฝึกอบรม หรือทำงาน  เป็นเวลามากกว่า 12 เดือนติดต่อกันไม่เกินใน 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ในหนึ่ง 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย มาซิโดเนีย ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และตุรกี

เกณฑ์การคัดเลือกหลักสำหรับผู้สมัคร EMTM ได้แก่

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (คะแนน ECTS เท่ากับหรือมากกว่า 180 คะแนน) ในสาขาการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์

-มีผลการเรียนดีเด่น (เกรดเฉลี่ยต้องเป็น A หรือ B หรือไม่ต่ำกว่า 70%)

-คะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ เช่น TOEFL (ไม่รับผลทดสอบที่มาจากสถาบัน) โดยมีคะแนนอย่างน้อย 230 คะแนนสำหรับแบบทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์  575 คะแนนสำหรับแบบทดสอบแบบ paper  88 คะแนนสำหรับแบบทดสอบทางอินเทอร์เน็ต

-คะแนน IELTS Academic ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) ไม่ต่ำกว่าระดับ C

ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศเหล่านี้ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาแคนาดา (ในส่วนที่พูดภาษาอังกฤษ) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตร EMTM และทุนการศึกษา Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)
สมัครออนไลน์สำหรับผู้สมัครหลักสูตร EMTM ในฐานะนักศึกษาที่สนับสนุนเงินทุนด้วยตัวเอง

 

ปิดรับสมัคร:

ทุน EMJMD สำหรับประเทศพันธมิตร หมดเขต 31 มกราคม 2561

ทุน EMJMD หมดเขต 30 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.emtmmaster.net

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ