ทุนเรียนต่อ ป.โท-เอก University of Sydney จากรัฐบาลออสเตรเลีย

ข่าวดีสำหรับคนที่มองหาที่เรียนปริญญาโท-เอก ต่อในต่างประเทศ กับทุน Research Training Program scholarships (RTP) จากรัฐบาลออสเตรเลีย

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้รับทุนจะเรียนในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ University of Sydney นับว่าใจดีสุดๆ ไปเลย

 

 

ระดับทุน:

ปริญญาโท-เอก

 

มูลค่าทุน:

ทุนการศึกษา 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.1 ล้านบาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าประกันสุขภาพ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะเข้าเรียน หรือสมัครเรียนแล้วในหลักสูตรวิจัย ระดับป.โท-เอก ที่ University of Sydney

– มีผลการเรียนโดดเด่น และมีความสามารถในด้านงานวิจัย

 

วิธีสมัคร:

– สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรวิจัย ระดับป.โท-เอก โดยต้องเลือกว่าต้องการรับการพิจารณาทุน Reserch scholarship ด้วย

– แนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

 

เอกสารทั่วไปที่ต้องใช้ในการสมัคร:

– Applicant information pack

– Current student application form

– HDR scholarship selection process

– Research experience guide

– Research experience evidence template

 

เอกสารสำหรับนักศึกษาต่างชาติ:

– RTP Stipend Scholarship (international) terms and conditions

– RTP Fee Offset terms and conditions

– International Tuition Fee Scholarship terms and conditions

– International Stipend Scholarship terms and conditions

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตลอดปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดทุนฉบับเต็ม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ