ตัวอย่างสุดยอด Essay ที่ทำให้นักศึกษาคนหนึ่ง ได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Harvard

...