แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัล โอกาสดูงาน และอื่นๆ เพียบ!!

มาแล้ว! การประกวดที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตรกรรมยานยนต์ รวมไปถึงการต่อยอดเพื่อดูงานทั้งในและต่างประเทศ!!

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019” ชิงแงินรางวัล พร้อมทุนการสนับสนุน และโอกาสดูงานหรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ หรือโอกาสรับทุนพัฒนาต่อยอดต้นแบบ

 

 

โจทย์การประกวด:

การออกแบบต้นแบบยานยนต์ขนส่งความเร็วต่ำ (ความเร็วไม่เกิน 25km/ชม.) จำนวนล้อไม่เกิน 4 ล้อสำหรับขนส่งสิ่งของหรือผู้โดยสารในพื้นที่ปิด (ไม่ออกถนนสาธารณะ) เช่น โรงงาน โรงแรม สนามบิน เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน:

สมัครเป็นทีมโดยโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกันทีมละไม่เกิน 10 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาไม่น้อยกว่า 70% โดยรายชื่อสมาชิกในทีมจะต้องไม่ซ้ำกับทีมอื่น และสมาชิกทีมต้องเป็นผู้ออกแบบและสร้างรถต้นแบบเอง

 

การแข่งขัน:

แบ่งเป็น 2 รอบ

– รอบที่ 1 การแข่งขันข้อเสนอโครงการ (proposal) เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ

– รอบที่ 2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันประสิทธิภาพรถต้นแบบ โดยต้องได้รับการประเมินความเหมาะสมที่จะได้ลงสนามแข่งขันประสิทธิภาพต้นแบบโดยคณะกรรมการโครงการก่อน

*หมายเหตุ ทุกทีมแม้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบสามารถเข้าร่วมแข่งขันต่อไปได้หากมีงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบลงแข่งขัน

 

วันรับสมัคร:

หมดเขตการรับสมัคร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

การอบรม:

การอบรมเนื้อหาที่จำเป็นในการพัฒนาต้นแบบโดยทีมผู้เข้าแข่งขันต้องส่งตัวแทนเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นกิจกรรมไม่บังคับ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

ก่อนการแข่งขันรอบที่ 1

– ครั้งที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ มุมมองเชิงธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

– ครั้งที่ 2 ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้า ระบบวงจรไฟฟ้าและการประกอบระบบไฟฟ้า

– ครั้งที่ 3 โครงสร้างการจัดวางระบบและความแข็งแรง

– ครั้งที่ 4 System integration และการทดสอบประสิทธิภาพ

 

ก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

– ครั้งที่ 5 Coaching session ให้ผู้แข่งขันนำเนื้องานมานำเสนอและปรึกษา เอกสารโครงสร้างและไฟฟ้า

– ครั้งที่ 6 Coaching session ให้ผู้แข่งขันนำเนื้องานมานำเสนอและปรึกษา เอกสารโครงสร้างและไฟฟ้า

 

รางวัลและทุนการสนับสนุน:

รอบที่ 1 รางวัล

ทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบแก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 12 ทีม โดยสนับสนุนตามลำดับ

– ลำดับที่ 1 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 50,000 บาท

– ลำดับที่ 2 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 40,000 บาท

– ลำดับที่ 3-12 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 20,000 บาท

โดยสามารถลุ้นรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชนที่เข้าคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ตรงความต้องการรายสถานประกอบการ

 

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

โอกาสดูงานหรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ (ผ่านการคัดเลือกจากสถานที่ฝึกงานและดูงาน) หรือ โอกาสรับทุนพัฒนาต่อยอดต้นแบบ (ผ่านการประเมินและคัดเลือกจากผู้สนับสนุนทุน)

– รางวัลที่ 1 35,000 บาท

– รางวัลที่ 2 30,000 บาท

– รางวัลที่ 3 25,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– E-mail: thaiev.consortium@gmail.com

– Facebook Page: Consortium for Thailand Electric Vehicle

 

ที่มา: Consortium for Thailand Electric Vehicle

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ