ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี ที่ U. of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย

University of Wollongong มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มอบทุน University Excellence Scholarships ในระดับปริญญาตรี โดยสามารเลือกเรียนต่อในสาขาใดก็ได้ ยกเว้น Doctor of Medicine, Nursing, Nutrition and Dietetics, Exercise Science and Rehabilitation, Education, Social Work และ Psychology

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุม 30% ของค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ยกเว้น Doctor of Medicine, Nursing, Nutrition and Dietetics, Exercise Science and Rehabilitation, Education, Social Work และ Psychology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Year 12 หรือเทียบเท่ากับของออสเตรเลีย

ข้อกำหนดภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี จากนั้นนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uow.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ