โครงการฝึกงาน Excellent Internship Program รุ่นที่ 19 จาก SCG

SCG เปิดโครงการฝึกงาน Excellent Internship Program รุ่นที่ 19 สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับป.ตรีชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

น้องๆ นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับป.ตรีชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

SCG Careers

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ