ทุนปริญญาโทด้านกฎหมายที่ King’s College London ในประเทศอังกฤษ ปี 2018

The King’s College London เป็นสถาบันที่สนับสนุนทุน Executive LLM ให้นักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย โดยทุนนี้สนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง 100%

สำหรับใครที่อยากเรียนระดับปริญญาโทด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยของรัฐที่โดดเด่นด้านงานวิจัยเช่น The King’s College London ห้ามพลาดทุนนี้เด็ดขาดเลยค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนสูงสุด 100% ไม่เกิน £24,000 (ประมาณ 1,000,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีความจำเป็นต้องได้รับเงินสนับสนุน

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเที่ยบเท่ากับหลักสูตรปริญญาตรีในต่างประเทศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 6 ปี และได้รับเกียรติยมอันดับ 1 หรือ 2

-ผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 ตุลาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kcl.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ