การฝึกงานด้านวิศวกรรมซอร์ฟแวร์กับ Facebook ณ ประเทศอิสราเอล ปี 2019

สำหรับใครที่กำลังรอโอกาสร่วมานกับองค์กรระดับโลกอย่าง Facebook ขณะนี้โอกาสนั้นได้มาถึงแล้ว!

Facebook ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ สำหรับปี 2019 โดยผู้เข้ารับการฝึกงานจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี หรือปริญญาโท) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เป็นการฝึกงานที่จะไม่ได้รับค่าตอบแทน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

 

มูลค่าทุน:

นี่เป็นทุนที่ไม่มีค่าตอบแทนให้

 

ระดับการศึกษา/สาขา:

การฝึกงานร่วมกับทีมวิศวกรรมของ Facebook ในเมือง Tel Aviv ประเทศอิสราเอล ระยะเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี หรือปริญญาโท) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการใช้ C + +, Java, Perl, PHP หรือ Python

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรอุดมศึกษาเต็มเวลาและกลับไปเรียนต่อหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน / co-op

– ต้องได้รับการอนุมัติการทำงานในประเทศของการจ้างงาน

– สามารถแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากการฝึกงานครั้งก่อน เช่น ประสบการณ์การทำงาน การเขียนโค้ด การแข่งขัน หรือเอกสารตีพิมพ์

– มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงานได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

โปรดติดต่อไปยังองค์กร (ไม่ระบุ)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ