ทุนป.โท คณะนิติศาสตร์ จาก Monash University มูลค่าสูงสุด 634,000 บาท

Monash University มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จัดมอบทุนการศึกษา Faculty of Law Masters International Scholarship เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใน Monash University และเข้าร่วม Monash Law City Campus

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าสูงสุดถึง $20,000 (ประมาณ 634,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครมีความตั้งใจที่จะลงทะเบียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเต็มเวลา และเข้าร่วม Monash Law City Campus

-มีผลการเรียนโดดเด่น

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

20 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.monash.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ