ทุน Fall 2022 YSEALI ACADEMIC รับสมัครเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยน 5 สัปดาห์ที่ USA

โอกาสที่เด็กไทยจะได้เรียนรู้ในประเด็นที่กว้างขึ้น ลึกขึ้น พร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงจากองค์กรระดับโลก มาถึงแล้ว!!

YSEALI โครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหมู่เยาวชนอาเซียนตั้งแต่ปี 2013 เปิดรับสมัครเยาวชนผู้มีความสนใจในประเด็นต่างๆ มาร่วมเข้าโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 5 สัปดาห์ ณ สหรัฐอเมริกา ปลายปี 2022

 

 

โดยกิจกรรมของ YSEALI ในแต่ละปีจะมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามหัวข้อต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงคลังความรู้ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นในประเทศต่างๆ อาทิเช่น การนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาใช้ทำความสะอาดแม่น้ำ หรือสร้างโอกาสด้านอาชีพด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบัว สหรัฐฯ ร่วมสนับสนุนหนุ่มสาวที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้ผ่านการจัดฝึกอบรมและมอบทุนแก่ผู้ ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่อนาคตไกล

ใครสนใจมาดูรายละเอียดกันได้ที่นี่เลยค่ะ :)

 

 

การสนับสนุน:

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากประเทศไทย – สหรัฐอเมริกา

– ค่าทำวีซ่า

– ค่าที่พัก

– ค่าอาหารระหว่างเข้าร่วมโครงการ

 

คุณสมบัติ:

– อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ณ เวลาที่สมัคร

– เป็นพลเมืองไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนแบบเต็มเวลาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

– มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน และการพูด

– ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา

 

หัวข้อที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้:

1. Civic Engagement

รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้

– University of Nebraska – Omaha

– Portland State University, Oregon

 

2. Environmental Issues

รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้

– University of Montana

– East-West Center, Hawaii

 

3. Social Entrepreneurship & Economic Development

รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้

– University of Connecticut

– University of Texas – Austin

**เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้) หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์**

 

หมดเขตรับสมัคร:

16 พฤษภาคม 2022 (ก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Fall 2022 YSEALI Academic Fellowship

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

YSEALIThailand@state.gov

U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ