ทุน 100% และทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ระดับป.โท ที่ Ca ‘Foscari University of Venice

ทุนการศึกษาที่ประเทศอิตาลี กับทุน Fee waivers and scholarships for high-achieving international students ศึกษาต่อที่ Ca ‘Foscari University of Venice

โดยเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบครั้งเดียว สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนสูง ที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2020/2021 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา € 5,000 (ราว 180,000 บาท)

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

17 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unive

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ