ประเทศจีนสร้าง “Forest City” แห่งแรกของโลก อาคาถูกปกคลุมด้วยต้นไม้นับล้านต้น!!

ประเทศจีนกำลังสร้าง Forest City เมืองป่าแห่งแรกของโลก ที่มีการปลูกต้นไม้ทั้งหมดไว้ในอาคารเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ

เมืองหลิวโจวจะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ 30,000 คนเมื่อการสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยจะมีสำนักงาน บ้าน โรงแรม โรงพยาบาล และโรงเรียน

โดยจะมีต้นไม้ครอบคลุมทั้งหมด 40,000 ต้นและพืจำนวน 1 ล้านต้น มากกว่า100 สายพันธุ์ ต้นไม้และพืชเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 10,000 ตัน และมลพิษ 57 ตันต่อปี และผลิตออกซิเจนประมาณ 900 ตัน

 

ภายในเวลาไม่กี่ปี เมืองหลิวโจวจะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ 30,000 คนเมื่อเสร็จสมบูรณ์

 

เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ Liuzhou ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาของมณฑลกวางสีที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนในพื้นที่ครอบคลุม 175 เฮกตาร์ ตามแนวแม่น้ำ Liujiang

เมืองนี้จะเชื่อมกับทางรถไฟความเร็วสูงและถนนสำหรับรถไฟฟ้า โดยอาคารจะเริ่มก่อสร้างในปี 2020

Forest City จะมีบริเวณที่อยู่อาศัย พื้นที่โฆษณา และสันทนาการ รวมไปถึงโรงเรียน และโรงพยาบาลอีกสองแห่ง ภายในบ้านจะมีเครื่องปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพ และหลังคาแผงโซลาร์เซลล์

โครงการนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อว่า Stefano Boeri Architetti ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก Liuzhou Municipality Urban Planning

บริษัทกล่าวว่าต้นไม้และพืชจะช่วยลดอุณหภูมิอากาศ ลดอุปสรรคด้านเสียง และปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพโดยการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับนก แมลง และสัตว์เล็กๆ

 

สำนักงาน บ้าน โรงแรม โรงพยาบาล และโรงเรียน จะมีต้นไม้ครอบคลุมทั้งหมด 40,000 ต้นและพืชต่างๆ 1 ล้านต้นจาก 100 สายพันธุ์

 

โครงการนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่ื่ชื่อว่า Stefano Boeri Architetti ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก Liuzhou Municipality Urban Planning

 

ต้นไม้และพืชจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 10,000 ตันและสารมลพิษ 57 ตันต่อปีและผลิตออกซิเจนประมาณ 900 ตัน

 

จะมีบริเวณที่อยู่อาศัย พื้นที่โฆษณา และสันทนาการ รวมไปถึงมีโรงเรียนและโรงพยาบาลสองแห่ง

 

ที่มา: dailymail

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ