เรียนรู้ “สุดยอดวลีภาษาอังกฤษ” ที่ใช้ในการเขียนอีเมล ทั้งเป็นทางการ-ไม่เป็นทางการ

การเขียนอีเมลติดต่องานเป็นภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณเข้าใจ และใช้ได้ถูกต้อง

ในวันนี้เราก็มีวลีภาษาอังกฤษที่ใช้การเขียนอีเมลชี้แจงเรื่องต่างๆ มาฝากกัน มีทั้งวลีที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ หวังว่าวลีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังฝึกเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอยู่นะคะ

 

 

วลีที่ใช้ขึ้นต้นอีเมล

เป็นทางการ

-Dear Sir/ Madam,

-Dear Sir or Madam,

-To whom it may concern: (AmE)

-Dear Mr/ Ms Jones,

-Dear Dr Smith,

เพิ่มเติม: การใช้ Miss หรือ Mrs. นำหน้าชื่อผู้หญิงที่เราไม่แน่ใจว่าสมรสแล้วหรือยังนั้น ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

 

ไม่เป็นทางการ

-Hi Dennis,

-Hello Claire,

-Dear Mum,

เพิ่มเติม: คำขึ้นต้นจดหมายทุกคำต้องตามด้วย comma (,) เสมอ ยกเว้นคำว่า “To whom it may concern:”

 

บอกจุดมุ่งหมายที่ส่งอีเมล/ตอบกลับอีเมล

เป็นทางการ

-I am writing to make a reservation/ to apply for the position of…/ to confirm my booking/ to ask for further information about …

-I am writing with regard  to the sale of …/ to the complaint you made on 29th February

-Thank you for your e-mail of 29th February regarding the sale of… / concerning the conference in Brussels.

-With reference to our telephone conversation on Friday, I would like to let you know that…

กึ่งทางการ/ ไม่เป็นทางการ

-Just a quick note to invite you to…/ to tell you that…

-This is to invite you to join us for…

-Thanks for your e-mail, it was wonderful/great to hear from you.

-I wanted to let you know that / tell you about / ask you if…

 

วลีที่ใช้สอบถามข้อมูล หรือขอร้อง

เป็นทางการ

-Could you please let me know if you can attend … / if you are available for a meeting on 12th December?

-I would appreciate it if you could please send me a brochure/ if you could please reply within two days.

-Could you possibly arrange a meeting with the Logistics Manager?

-I would also like to know if there are any swimming pools in your area.

-Please let me know how much the tickets cost.

ไม่เป็นทางการ

-I was wondering if you could come and see me sometime next week.

-Would you mind coming early to help me clear up the place?

-Do you think you could call Jerry for me?

-Can you call me/ get back to me asap? (as soon as possible)

 

วลีที่ใช้เสนอความช่วยเหลือ/ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นทางการ

-We are happy to let you know that your article has been selected for publication.

-I am glad to inform you that we will be holding our annual conference in Brussels on 20 September 2014.

-We regret to inform you that the show has been cancelled due to bad weather conditions.

-We are willing to arrange another meeting with the CEO.

-We would be glad to send you another statement if necessary.

-Please do let me know if I can be of further assistance.

-Should you need any further information/assistance, please do not hesitate to contact us.

ไม่เป็นทางการ

-I’m sorry, but I can’t make it tomorrow. (= I can’t come tomorrow.)

-I’m happy to tell you that John and I are getting married next month.

-Would you like me to come early and help you clear up the place?

-How about I come and help you out?

-Do you need a hand with moving the furniture?

 

วลีที่ใช้ในการเขียนร้องเรียน

เป็นทางการ

-I am writing to express my dissatisfaction with… / to complain about…

-I regret to say that I was not completely satisfied with the room you provided us.

-We regret to inform you that your payment is considerably overdue.

-I would like to receive a full refund and compensation for the damages.

-I am interested to hear how your company can compensate us for the distress we suffered.

ไม่เป็นทางการ

-I’m sorry to say that you’re late with the payments.

-I hope you won’t mind me saying that the place you’d recommended to us wasn’t as nice as we’d expected.

 

วลีที่กล่าวแสดงความเสียใจ

เป็นทางการ

-We would like to apologize for any inconvenience caused.

-Please accept our apologies for the delay.

-Please let us know what we can do to compensate you for the damages caused.

We will make sure that this will not happen again in the  future.

-I am afraid I will not be able to attend the conference.

ไม่เป็นทางการ

-I’m sorry for the trouble I caused.

-I apologize for the delay.

-I promise it won’t happen again

-I’m sorry, but I can’t make it to the meeting.

 

วลีที่ใช้แจ้งเกี่ยวกับเอกสารแนบ

เป็นทางการ

-I am attaching my CV for your consideration.

-I am sending you the brochure as an attachment.

-Please see the statement attached.

-Please find attached the file you requested.

-I am afraid I cannot open the file you have sent me.

-Could you send it again in … format?

ไม่เป็นทางการ

-I’m attaching/sending you the holiday photos.

-Sorry, but I can’t open it. Can you send it again in … format?

 

วลีที่ใช้เขียนจบประโยค

เป็นทางการ

I look forward to hearing from you.

I look forward to hearing when you are planning to visit our town.

ไม่เป็นทางการ

-Hope to hear from you soon.

-I’m looking forward to seeing you.

 

วลีที่ใช้เขียนลงท้ายอีเมล

เป็นทางการ

-Yours faithfully, (when you start with Dear Sir/ Madam,)

-Yours sincerely, (when you start with the name e.g. Dear Ms Collins)

-Sincerely Yours, (AmE)

-Sincerely, (AmE)

-Yours Truly, (AmE)

ไม่เป็นทางการ

-Love,

-Thanks,

-Take care,

-Yours,

-Best regards, (semi-formal, also BR)

 

ที่มา:  myenglishteacher

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ