University of Birmingham มอบทุนสนับสนุนในหลักสูตร Foundation Pathway

University of Birmingham มหาวิทยาลัยในเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร ประกาศมอบทุน Foundation Academic Merit program เพื่อเรียนต่อในหลักสูตร Foundation สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีศักยภาพในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่ารวม £10,000 (ประมาณ 385,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร Foundation Pathway

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทางวิชาการ

-มีสถานะเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียน

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Foundation Pathway ที่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงสามารถกรอกใบสมัครทุนการศึกษาได้

 

ปิดรับสมัคร:

5 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.birmingham.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ