“โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจาก KMITL ให้คุณลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

สำหรับใครที่อยากจะอัพสกิลความสามารถพิเศษด้านโมชั่นกราฟิกต้องไม่พลาด! เพราะ KMITL เขาเปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ฟรีแล้ววันนี้!!

 

 

สำหรับรายวิชาโมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic) ซึ่งออกแบบโดยคณาจารย์จากภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั้นเปิดให้ลงทะเบียนเรียนทางออนไลน์ได้ฟรี บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

โดยในวิชานี้จะพูดถึงงานโมชั่นกราฟิกในสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอ โฆษณา พรีเซนต์เทชั่น รายการโทรทัศน์ ฯลฯ เพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานโมชั่นกราฟิก ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมอาร์ทเวิร์ค การตั้งค่าพื้นที่การทำงาน การขยับชิ้นงาน (Animate) การใช้เทคนิคและลูกเล่นต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ การทำงานกับไฟล์เสียง และการส่งออกผลงานในรูปแบบไฟล์ชนิดต่างๆ ได้

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของโมชั่นกราฟิกและเตรียมอาร์ทเวิร์คเพื่อนำไปสร้างชิ้นงานโมชั่นกราฟิกได้

– ผู้เรียนสามารถตั้งค่าพื้นที่การทำงานของโปรแกรม Adobe After Effect และสร้างวัตถุพื้นฐานได้

– ผู้เรียนสามารถขยับชิ้นงานด้วยคำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Adobe After Effect ได้

– ผู้เรียนสามารถใส่เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ชิ้นงานได้

– ผู้เรียนสามารถจัดการและส่งออกผลงานในรูปแบบที่เหมาะสมได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในงานด้านโมชั่นกราฟิก หรือนักออกแบบกราฟิกที่ต้องการต่อยอดผลงานของตนเอง

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน:

กราฟิกดีไซน์พื้นฐาน (การใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิก)

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ