สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่เปิดให้ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์​และการค้นคว้าแบบอิสระฟรีแล้ววันนี้!!

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บุคคลทั่วไป​เข้าถึงข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์​ การค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ได้แล้ววันนี้

 


นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงคลังปัญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยานิพนธ์ (Theses) การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ผลงานวิจัย บทความ และผลงานวิชาการอื่น ๆ

 

โดยมีช่องทางการเข้าใช้บริการ ดังต่อไปนี้

1. CMU IR คลังปัญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://cmuir.cmu.ac.th/

2. CMUL OPAC ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ที่มา:  Chiang Mai University Library(CMUL)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ