คอร์สออนไลน์ฟรี!! “การแปรรูปอาหาร (Food Processing)” สิ้นสุดการเรียนในวันที่ 2 พ.ย. นี้

วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจาก Thai Mooc มาฝากอีกเช่นเคย โดยครั้งนี้มาในหัวข้อเรื่อง “การแปรรูปอาหาร (Food Processing)” โดยเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ รวมไปถึงเครื่องมือเพื่อการแปรรูป

 

รายละเอียดคอร์ส:

-รายวิชา rmutt007

-สิ้นสุดคอร์สเรียนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2018

-ระยะเวลาในการเรียน 1.30 – 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

– สามารถอธิบายหลักเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปอาหารได้

– สามารถอธิบายกรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอาหารได้

– สามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีความร้อนได้

– สามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งได้

– สามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการแช่แข็งได้

 

อาจารย์ผู้สอน:

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์

อีเมล : rmutt.mooc@gmail.com

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป

 

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll rmutt007 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ