คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด” รีบลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

เพราะปัจจุบันการเรียนภาษาถือเป็นเรื่องสำคัญ และสำหรับใครที่ต้องการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้แกร่งยิ่งขึ้น ทางเรามีคอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ มาฝากกัน กับคอร์ส มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ เนื้อหาประกอบด้วย 5 ตอน คือ

-ตั้งไข่ไวยากรณ์

-ไวยากรณ์พร้อมรบ

-โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

-ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง

-Conversation มั่นใจ

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 9-20 กรกฎาคม 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2561

-เนื้อหาทั้งสิ้น 8 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ และสามารถแยกคำชนิดต่างๆ ได้

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

อาจารย์ มณฑิรา ดำรงมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ