“สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง)” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ ผู้ที่สนใจห้ามพลาด!

เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในวิชา “สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง)” โดยเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีมหาชาติและการเทศน์มหาชาติ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปทุกระดับโดยผ่านการเรียบเรียง และคัดสรรเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องและเหมาะสม

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 26 มีนาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง มหาชาติ (คำหลวง) และการเทศน์มหาชาติ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ