FSMP มอบทุนการศึกษาปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ประเทศฝรั่งเศส ปี 2018

สมาคมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แห่งปารีส (FSMP) เป็นเครือข่ายเฉพาะสำหรับการวิจัยขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปารีส ก่อตั้งโดยสถาบัน CNRS, ENS,มหาวิทยาลัย Pierre และ Marie Curie , มหาวิทยาลัย Paris-Diderot และ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยde France

ทางสมาคมมีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในกรุงปารีส เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะสามารถเลือกเข้าหลักสูตรคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย  ในเครือของ FSMP และจะได้รับประโยชน์จากการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลกซึ่งอ้างอิงตามความสามารถจากของห้องปฏิบัติการวิจัยปารีสในสาขาคณิตศาสตร์

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีจะแบ่งเป็นทุนการศึกษา 600 ยูโร /เดือน (ประมาณ 23,400 บาท) และค่าที่พัก 500 ยูโร (ประมาณ 19,500 บาท) สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย เฉพาะกับผู้รับทุนที่แสดงหลักฐานเท่านั้น

นอกจากนี้ทางสมาคมยังจ่ายค่าประกันสังคมของพวกเขาไปยังโครงการนักเรียน รวมถึงค่าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในห้องพักที่ CROUS de Paris และจะคืนเงินค่าตั๋วโดยสารขากลับต่อปีจากประเทศบ้านเกิดไปยังกรุงปารีส (เฉพาะอัตราค่าบริการทางเศรษฐกิจเท่านั้น)

ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น M1 จะได้รับทุนการศึกษา 12 เดือนในปีแรกและ 10 เดือนหรือ 12 เดือนในปีที่สองหากพวกเขาเรียนปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศส

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนการศึกษานี้เปิดรับผู้ที่ต้องการศึกษาปีที่ 1 และ / หรือปริญญาโทปีที่ 2

-เนื่องจากมีการกำหนดอายุในการสมัครขอรับทุนการศึกษา ตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีการประกาศรับสมัครทุนการศึกษาปัจจุบัน(ต้นปีการศึกษา 2018-2019) ผู้สมัครเพียงรายเดียวที่เกิดหลังวันที่ 1 กันยายน 1991 ที่จะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา M2 (หรือหลัง 1 กันยายน 1992 สำหรับทุนการศึกษาสองปี: M1 + M2)

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องยื่นหลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ผ่านออนไลน์ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้

-ประวัติโดยย่อ

-จดหมายนำ

-ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

-จดหมายรับรองหรือจดหมายแนะนำ

-อย่าลืมระบุในใบสมัครว่าศาสตราจารย์คนไหนแนะนำคุณมาเพื่อที่พวกเขาจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติเพื่ออัปโหลดจดหมาย

 

หมดเขตรับสมัคร:

ต้องกรอกแบบฟอร์มทั้งหมดและลงทะเบียนก่อนวันที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 23:59 น. เพื่อให้ใบสมัครถูกต้อง จดหมายแนะนำอาจมีการอัปโหลดจนถึง 28 มกราคม 2018 (เวลา 23:59 ตามเวลาท้องถิ่นของปารีส)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ทุนการศึกษาในฝรั่งเศส

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ