Fukuoka Women University ร่วมมือกับม.ธรรมศาสตร์ มอบทุนแลกเปลี่ยน

วันนี้ ScholarShip เอาข่าวดีมาฝากสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์โดยเฉพาะเลยนะครับ ลองมาดูรายละเอียดของทุนนี้กัน

โดยทุนนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Fukuoka Women University ในประเทศญี่ปุ่นครับ

เป็นทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน สำหรับให้นักศึกษามธ. ไปเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 หรือระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เช่นกัน

โดยทางมหาวิทยาลัย Fukuoka จะออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 80,000 เยนให้ด้วยครับ

ในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งเข้ามาให้ และต้องการให้ทางนักศึกษาไปติดต่อสอบถามด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ครับ

โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 มธ. ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3022, 3024

รีบสมัครด่วนก่อนจะหมดเขตรับสมัครกันนะครับ ^_^

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ