พลาดไม่ได้!! Fulbright รับสมัครคุณครู เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น ที่สหรัฐอเมริกา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ ฟุลไบรท์ เปิดรับสมัครชิงทุน 2019 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) โดยมอบให้ประเทศไทยจำนวน 4 ทุน

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งทักษะการสอน รวมถึงศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา

โดยหลักสูตร 6 สัปดาห์นี้ ประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการที่มุ่งเน้นวิธีการสอนรูปแบบใหม่ การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนบทเรียน รวมทั้งการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการสอน

นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดให้แก่ครูที่ต้องการฝึกฝนเพิ่ม และมีการฝึกงานอย่างน้อย 40 ชั่วโมงกับครูท่านอื่นๆ ในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจะมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรม งานจัดขึ้นช่วงกลางเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ปี 2019

 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องยื่นใบสมัครฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ก่อนเวลา 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561) พร้อมกับเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ใบบันทึกการเรียน, หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น) ส่งไปยัง Fulbright Thailand (ไม่เกินวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2018)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://goo.gl/DNGpLS

หรือ คุณซาร่า โทร. 02285-0581-2 ต่อ 107

หรือทางอีเมล tusef@fulbrightthai.org

 

ที่มา facebook

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ