มาแล้ว!! ทุนฟุลไบรท์สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในไทย เพื่อไปสอนภาษาไทยที่สหรัฐฯ

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสอนภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาที่สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 9 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

2. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ

3. อายุไม่ต่ำกว่า21 ปี และไม่เกิน 35 ปี

4. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS 6.0

5. มีเงื่อนไขคือผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาสอน ณ ต้นสังกัดเดิม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org

 

ปิดรับสมัคร:

17 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fulbrightthai.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ