ทุน Summer ในระดับป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครโครงการ Fully Funded Create Dav Summer School Program 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย CREATE-DAV โครงการนี้เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี (ปีที่ 3) ที่มีพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม หรือจิตวิทยา

CREATE-DAV เป็นโครงการฝึกอบรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NSERC และพัฒนาร่วมกับ York University, OCAD University, Concordia University และ University of Toronto

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางมูลค่าสูงสุด $1,300 CAD (ประมาณ 30,900 บาท) หากค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินจำนวนที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เหลือ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือจิตวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และมีพื้นฐานเด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือจิตวิทยา

-ส่วนใหญ่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แต่นักศึกษาที่กำลังสมัครเรียนปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็สามารถสมัครได้เช่นกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบฟอร์มใบสมัคร

-จดหมายรับรอง

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้สมบูรณ์ และส่งไปยังเว็บไซต์ ที่นี่

-จดหมายรับรองสามารถส่งไปที่อีเมล kapsh@yorku.ca หรือทางไปรษณีย์ที่อยู่ Irina Kapsh, CREATE DAV Program, York University, 4700 Keele Street, LAS 1012J, Toronto, Ontario, Canada, M3J 1P3

-ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 9 เมษายน 2019

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.createdav.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ