Galina Starovoitova Fellowship ทุนด้านสิทธิมนุษยชน และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

สถาบัน Kennan Institute ประกาศรับสมัครชิงทุน Galina Starovoitova Fellowship 2019 สำหรับผู้ที่สนใจด้านสิทธิมนุษยชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Human Rights and Conflict Resolution)

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ภายใต้เงื่อนไขของการให้ทุน Galina Starovoitova Fellowship เสนอค่าตอบแทนรายเดือน 3,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 111,000 บาท) พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย และการสนับสนุนด้านอื่นๆ

– มีทุนสำหรับ 6 เดือน และ 3 เดือน โดยผู้รับทุนจะต้องพักอาศัยอยู่ที่สถาบัน Kennan Institute ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตลอดระยะเวลาการรับทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดกว้างสำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์หลากหลายทั้งด้านที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา รัฐบาล โลกธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนด้านสื่อมีเดีย

-ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

-สำหรับนักวิชาการ จำเป็นต้องมีวุฒิการวิจัยหลังปริญญาเอก

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร Starovoitova Fellowship Application

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mcfsp.uct.ac.za

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ