ฝึกงานโรงแรม ‘GCP Young Talents Internship’ ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท!

เปิดรับสมัครแล้ว! กับโครงการ GCP Young Talents Internship รุ่นที่ 2

เป็นโครงการดีๆ ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจฝึกงานด้านการโรงแรม กับโรงแรมในเครือ Grande Centre Point พร้อมชิงเงินรางวัลอีกด้วย นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กําลังศึกษาอยู่เท่านั้น สามารถฝึกงานขณะเรียนได้

– เกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 2.8 ขึ้นไป

– กําลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ

– มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และสามารถทํางานเป็นทีมได้

– ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง (หากมีโรคประจําตัวควรแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่)

– ไม่มีประวัติอาชญากรรมและคดีความต่างๆ เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และมาตรฐานคุณภาพของบริษัท

– สามารถฝึกงาน และเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทฯ

– สามารถเดินทางมาฝึกงานประจําที่กรุงเทพ และต่างจังหวัดได้ [พัทยา]

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือถ้ามีความสามารถสื่อสารภาษาที่ 3 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านธุรกิจการโรงแรม

 

สวัสดิการและโอกาสที่จะได้รับ:

– ค่าเบี้ยเลี้ยง 400 บาท/วัน

– แข่งขันชิงทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท และ 10,000 บาท และโอกาสทำงานต่อกับทางโรงแรม

– เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และพักโรงแรมในเครือ Grande Centre Point

 

ระยะเวลาฝึกงาน

11 พ.ค. – 22 ก.ค. 2563

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

10 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gcpyoungtalents

Facebook @GCPyoungtalents

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ