ค่ายแนะแนวการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ 21: ค้นหาบุคลิกของนักธุรกิจ+ความชอบที่ใช่ในตัวคุณ

น้องๆ หลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดทำนองว่า “คะแนนเลขดี...

December 12, 2019 2 Mins Read
35 Views