“Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม” โครงการดีๆ จาก UNICEF ชิงทุนกว่า 3 หมื่นบาท

ยูนิเซฟชวนคนรุ่นใหม่เสนอไอเดียแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนไทย ชิงทุนสนับสนุนไอเดียกว่า 30,000 บาท และโอกาสในการเป็นตัวแทนไทยชิงทุนในระดับโลก ภายใต้โครงการ “Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม”

โครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมกันนำเสนอไอเดียสดใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวของเด็ก และเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน โดยเยาวชนอายุระหว่าง 14-24 ปีสามารถสมัครเข้าร่วมได้ทุกคน ทุกความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากน้องๆ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นเอง มาร่วมกันคิด วิเคราะห์ถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่

โดยกรอบของปัญหาในโครงการนี้มีด้วยกัน 3 ประเด็น ได้แก่ โอกาสในการได้รับการศึกษาต่อเนื่อง โอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีงานที่มั่นคงในอนาคต และการเปิดพื้นที่และเสริมพลังให้กับเยาวชน โดยเฉพาะผู้หญิง

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีอายุ 14 – 24 ปี (ก่อนวันที่ 24 กันยายน 2018)

2. สามารถรวมทีมกันได้ 3 ถึง 5 คน

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

-ปฐมนิเทศก่อนเข้าค่าย (ใช้เวลาครึ่งวันหรือหนึ่งวันในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม)

-เวิร์คชอปวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2561ที่กรุงเทพฯ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทางยูนิเซฟเป็นผู้รับผิดชอบ)

-หากโครงการได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีมระดับประเทศ ต้องสามารถพัฒนาโครงการต่อร่วมกับทีมโค้ชได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

-หากโครงการได้รับคัดเลือกในเวทีระดับโลก ต้องสามารถดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องตามที่ทางยูนิเซฟกำหนดได้

5. เรามุ่งเน้นที่ความแตกต่างหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ฯลฯ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. ทางออนไลน์ – http://bit.ly/GenUnlimited

2. ทาง ไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 28 ก.ย.) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ผู้สมัครสามารถ​​ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วได้ที่

จอมขวัญ ขวัญยืน (โครงการประกวดนวัตกรรม)

องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย  เลขที่ 38 ชั้น 12 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์

ซอยคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

 

ปิดรับสมัคร:

28 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unicef.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ