ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาตรีจากสิงคโปร์ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ GIC อนุมัติ

ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทุนให้นักศึกษาต่างชาติ ได้ศึกษาต่อในสถาบันที่ขึ้นชื่อด้านการศึกษา รวมไปถึงทุน GIC Scholarship Programmes (GSP) ด้วยเช่นกัน

โดยทุนดังกล่าวนั้นมีให้เลือกทั้งเป็นทุนการศึกษาระยะสั้น และทุนการศึกษาระยะยาว ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และนอกประเทศที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของ GIC สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– การสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย

– การสนับสนุนต่อในระดับปริญญาโท

– ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (สำหรับการศึกษาในต่างประเทศ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระยะยาว

– ระดับปริญญาตรี

 

ทุนการศึกษาระยะสั้น

– สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการเป็นผู้นำ

 

วิธีการสมัคร:

– สำหรับทุนการศึกษาระยะยาว สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

– ทุนการศึกษาระยะสั้นยังไม่เปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

– ทุนการศึกษาระยะยาว ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2020

– ทุนการศึกษาระยะสั้นยังไม่เปิดรับสมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gic.com.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ