น่าอยู่มากๆ… Giethoorn หมู่บ้านคลอง ไร้ถนน และได้รับฉายาเวนิสแห่งเนเธอแลนด์

...