ประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ” ปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวม 270,000 บาท

เพื่อเป็นการสร้างเวทีสำหรับแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ให้กับทุกคนที่สนใจ ทั้งยังคาดหวังให้บอร์ดเกมพัฒนาไปเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น

Sea (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ : Gifts from dad” ปีที่ 3 หัวข้อ “ร่วมพัฒนา รักษ์ป่าอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 270,000 บาท

 

 

โจทย์การแข่งขัน:

การประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ “ร่วมพัฒนา รักษ์ป่าอย่างยั่งยืน”

– ผู้เข้าประกวดจะต้องนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ “ทฤษฏีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้” มาเป็นแก่นของเกม โดยมีวัตถุประสงค์โดยรวมของทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ฯ ดังนี้

*อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

*สร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไป

– แนวเกมในการประกวดครั้งนี้เป็นเกมแนวครอบครัวที่ออกแบบสำหรับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

– ระยะเวลาการเล่น 15 – 30 นาที

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

– การประกวดจะเป็นในรูปแบบทีม ทีมละ 3-5 คน

– สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมีสัญชาติไทย

– ทีมที่เข้ารอบต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินขึ้นตลอดโครงการได้

– ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นสมาชิก 10 ทีมสุดท้ายในการประกวดบอร์ดเกมโครงการของขวัญจากพ่อ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นไปแล้ว

 

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการสมัคร:

– รวมทีมผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 3-5 คน

– กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์เอกสารของสมาชิกในทีมได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.)

– เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

– ส่งแนวคิด หรือ Idea plan ของเกมที่ต้องการส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.)

– Idea plan จะต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ presentation สกุล .pdf ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 MB ความยาวไม่เกิน 5 สไลด์ ใช้ Font แบบ Cordia New ขนาด 24 เท่านั้น

– ใน Idea plan ต้องประกอบไปด้วย โครงเรื่องหลัก ระยะเวลาและจำนวนผู้เล่น กติกาและรูปแบบการดำเนินเกมโดยสังเขป สิ่งที่ผู้เล่นจะได้เรียนรู้จากเกม และวิธีการจบเกม

– จำกัดสิทธิ์ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งแนวคิดได้เพียง 1 แนวคิดเท่านั้น

 

รางวัลการประกวด เงินรางวัลรวม 270,000 บาท:

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 120,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย (6 รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 02-118-9195

– giftsfromdad@seagroup.com

 

ที่มา: seathailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ