การประกวดออกแบบเครื่องประดับ เฟ้นหานักออกแบบจิวเวอร์รุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัล+อื่นๆ!!

เพื่อสนับสนุนและเปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ที่มีใจรักในการออกแบบ ให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ปรากฏสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงเกิดกำลังใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับต่อไป
รวมถึงเพิ่มโอกาสนำผลงานออกแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงและจำหน่ายได้จริงใน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือสามารถออกแบบต่อยอดจากผลงานเครื่องประดับเดิม ซึ่ง สามารถเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงใครขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ “GIT’s World Jewelry Design Awards 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศสำหรับรางวัล

 

 

หัวข้อการประกวด:

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบเครื่องประดับภายใต้ธีม “Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” โดยใช้เครื่องประดับที่มีอัญมณีน้ำเงิน หรืออัญมณีสีแดง หรืออัญมณีสีเขียว เป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบชิ้นงาน

นอกจากนี้สถาบันจะจัดการประกวดพลอยเจียระไน สำหรับช่างเจียระไนพลอยในจังหวัด จันทบุรี และช่างเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนด้านการเจียระไน รวม ถึงช่างเจียระไนมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เปิดกว้างให้กับผู้สมัครทุกท่าน โดยไม่จํากัดอายุ

 

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด:

1. ออกแบบผลงานแบบวาดที่ตรงกับหัวข้อ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้นใน 1 ชุดหรือคอลเลคชัน โดยต้องมีสร้อยคอ ร่วมกับเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เช่น ต่างหู แหวน กำไล เป็นต้น

2. ผลงานทุกชิ้นจะต้องมีอัญมณีสีแดงหรืออัญมณีสีน้ำเงินหรือสีเขียวเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน

3. ส่งภาพผลงานการออกแบบเครื่องประดับตัวจริงผ่านใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.gitwjda.com จะต้องประกอบด้วย

– วาดหรือพิมพ์ภาพผลงานที่ออกแบบลงในแบบ (template) ใบสมัครที่จัดเตรียมไว้ให้

– กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ชื่อผลงาน (ไม่จำกัดคำ) และแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน (จำกัด 200 คำ)

– ภาพทุกภาพจะต้องมีความละเอียด (Resolution) อย่างน้อย 300 DPI

– ห้ามใส่ ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนภาพผลงาน

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมา ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และ ต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มาก่อน

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถประกอบด้วยอัญมณีชนิดใดก็ได้ หรืออาจนาวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสติก เรซิ่น เทคนิคการเย็บปักถักร้อย หรือนวัตถกรรมใดๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในผลงาน ซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริง และสามารถจำหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

– ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ คนละไม่เกิน 3 ผลงาน

– ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใด มาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากประกฏในภายหลังว่าสถาบันถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดี และ/หรือมีความเสียหาย ใดๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สถาบันจะไม่รับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวให้ สถาบันแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือสถาบันเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

– คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประกวดไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทรณ์ใดๆ ได้

 

การจัดส่งผลงานและใบสมัคร:

– ไปรษณีย์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฝ่ายฝึกอบรม
เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – Tower ชั้นที่ 3
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

– ออนไลน์ : https://www.gitwjda.com

– ตั้งแต่วันนี้ – 1 สิงหาคม 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 0 2634 4999 ต่อ 311

– โทรสาร 0 2634 4970

[email protected]

http://www.gitwjda.com

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ