ทุนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีใต้ ระดับปริญญาตรี – โท ปี 2024/25 ให้ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และเงินสมทบอื่นๆ

สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยากลองเปิดประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยน เรามีโครงการที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Seoul National University หนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ โดยมีชื่อทุนคือ Global Korea Scholarship (GKS) เป็นทุนแลกเปลี่ยนที่มีระยะเวลา 4 – 10 เดือน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของนักศึกษา

ทุนนี้จะครอบคลุมทั้งค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และเงินสมทบอื่นๆ สำหรับการแลกเปลี่ยนในปี 2024/25 ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้สมัครถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาการมอบทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : มหาวิทยาลัยพันธมิตรในเครือของ SNUs

– สาขาที่กำหนด : ดูสาขาที่เปิดรับที่นี่

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – โท

ระยะเวลาให้ทุน : 4 – 10 เดือน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของผู้รับทุน)

 รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

• ค่าครองชีพรายเดือน : 500,000 วอน (ประมาณ 13,400 บาท)

• เงินสมทบค่าเผื่อย้ายถิ่นฐาน : 200,000 วอน (ประมาณ 5,300 บาท) เมื่อเดินทางมาถึง

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: สามารถเบิกคืนเงินได้ภายในจำนวนที่กำหนด

• ประกันสุขภาพ: 20,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 530 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศ

– ปัจจุบันต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา และเรียนจบแล้ว 1 ภาคการศึกษา ณ สถาบันในประเทศบ้านเกิด

– นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกของหลักสูตรปริญญาโทไม่สามารถสมัครได้

– มีเกรดเฉลี่ยดังนี้

• ระดับปริญญาตรี: GPA 2.5/4.0 (เทียบเท่า 2.7/4.3) หรือเปอร์เซ็นไทล์อันดับ 83

• ปริญญาโท: GPA 3.0/4.0 (เทียบเท่า 3.3/4.3) หรืออันดับเปอร์เซ็นไทล์ 89

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

กันยายน/กุมภาพันธ์ของทุกปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Global Korea Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ