ฟอร์ดชวนคุณร่วมประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท

เพื่อสานต่อโครงการทุนการศึกษา เป็นปีที่ 5 และเป็นการสะท้อนบทบาทของแบรนด์ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เท่าทันเทคโนโลยีรวมถึงสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีเวทีความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ และนำความรู้มาปรับใช้

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ “Go Further Innovator Scholarship 2019” หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท

 

 

ระดับการประกวด:

– ระดับอาชีวะศึกษา

– ระดับอุดมศึกษา

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด

– กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ทั้งระดับ ปวช. / ปวส. /อุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) จากทั่วประเทศ

– สามารถส่งผลงาน ได้ทั้ง แบบเดี่ยว, แบบคู่ หรือ แบบทีม

– โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแล และลงนามรับรองยืนยันลิขสิทธิ์

– ต้องเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือมีการประยุกต์ต่อยอด และเป็นโครงงานที่สามารถมองเห็นการพัฒนาให้เป็นจริงได้ ตอบโจทย์หัวข้อ และต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา

– ผู้ส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร Ford Go Further Innovator Scholarship 2019 ผ่าน

– Facebook : ฟอร์ด

– Facebook : TVBurabha ทีวีบูรพา

– Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA

– ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจาก อาจารยที่ปรึกษาของทีมแล้ว) มาทางไปรษณีย์ที่

– บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่246/8 ซอย โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วงเล็บมุมซอง (Go Further Innovator Scholarship 2019)

– พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ event@tvburabha.com

– เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562 (ยึดตามตราประทับ ไปรษณีย์)

 

ระยะเวลา:

– เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันที่ วันนี้ -31 ตุลาคม 2562 (ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)

 

รางวัลการประกวด:

ระดับอาชีวะศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

– ทีมนักศึกษา: ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– สถาบันการศึกษา : ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 100,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศ 18 ทุน

– ทีมนักศึกษา: 9 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– สถาบันการศึกษา : 9 ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 10,000 บาท

 

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ 2 ทุน

– ทีมนักศึกษา: ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– สถาบันการศึกษา : ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 100,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศ 18 ทุน

– ทีมนักศึกษา: 9 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– สถาบันการศึกษา : 9 ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 10,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณสุดาพร เผ่ากล้า (หล่าน)

– โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 , มือถือ 083-6691417

– โทรสาร 0-2158-6141

– Email : event@tvburabha.com

 

ที่มา: Ford Go Further

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ