ทุนป.โท หลักสูตรศิลปะ และการบริหารจัดการวัฒนธรรม ที่สถาบันในเยอรมนี

Goethe-Institut กำลังเปิดรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปะ และการบริหารจัดการวัฒนธรรม ที่ Professional School – University of Lüneburg ประเทศเยอรมนี

โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้มุ่งเป้าไปที่พนักงานขององค์กรทางวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพด้านการสร้างกลยุทธ์การประกอบการ และการพัฒนากลุ่มผู้ชม โดยคำนึงถึงโอกาส และความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขั้นพื้นฐาน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปะ และการบริหารจัดการวัฒนธรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

-มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง อ้างอิงจากผลการทดสอบต่อไปนี้

-TOEFL ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน ในการสอบ Internet-based

-TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน ใน Computer-Based หรือ ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนใน TOEFL Paper-Based Testing

-IELTS (Academic Version) ไม่ต่ำกว่า 6.0

-TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน ในปี 2014 หรือ 785 คะแนน ในการสอบปี 2015

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-สำเนาวุฒิการศึกษา

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

-หลักฐานประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี (งานอาสาสมัคร หรืองาน Part-Time สามารถส่งได้)

-หนังสือแนะนำตัว

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.goethe.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ