ขนมปังโกลด์เบรดชวนประกวดมิวสิควีดีโอ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท

เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ให้แก่นิสิต นักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม สร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานมิวสิควีดีโอโดยไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอผลงาน…

ขนมปังโกลด์เบรด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมิวสิควีดีโอ “Goldbread First MV Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “อิ่ม คุ้ม เต็มคำ ขนมปังโกลด์เบรด” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

– นิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศ

– สมัครและส่งผลงานประเภททีม 2-5 คน โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดคณะ/สาขาวิชา

– ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที

– ผู้สมัครทุกทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองการสมัคร

 

กติกาและเงื่อนไขโครงการ:

– ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็น นิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศ

– สมัครและส่งผลงานประเภททีม 2-5 คน โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดคณะและสาขา

– ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มอื่นๆ ตามที่โครงการฯกำหนดให้เท่านั้น

– ผู้สมัครทุกทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองการสมัคร (สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมี Logo ผลิตภัณฑ์ขนมปังโกลด์เบรดและรูปภาพผลิตภัณฑ์รสชาติ “หมูหยองน้ำสลัดและโมจิไส้ถั่ว” ตอนเริ่มและตอนจบ และมีความสอดคล้องกับกรอบเนื้อหาโครงการฯ ในหัวข้อ “อิ่ม คุ้ม เต็มคำ ขนมปังโกลด์เบรด”

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อถึงจุดเด่นผลิตภัณฑ์รสชาติ “หมูหยองน้ำสลัดและโมจิไส้ถั่ว” ที่เหมาะสำหรับผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ เป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่และยังไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อน

– โครงการประกวดได้สิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพและเสียง Music Video ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศผ่านทาง FB Goldbread thai Contest และ Youtube Goldbread Thai

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ สามารถนำไปดัดแปลงและเผยแพร่สู่สาธารณะได้

– กรณีที่คณะกรรมการของโครงการฯตรวจพบว่าผลงานเข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ที่โครงการกำหนด คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้ารอบออกจากการประกวดได้ทันที โดยทีมผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

– ผู้ชนะการประกวดและได้รับเงินรางวัล จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

 

กำหนดระยะเวลา:

– ปิดรับสมัครและส่งผลงาน Story Board วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

– ประกาศผลรอบ Story Board 16 พฤศจิกายน 2562

– ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม และพิธีการมอบรางวัล วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

– ผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 15 ทีม จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิต มิวสิควีดีโอ” จากผู้กำกับภาพยนตร์และนักโฆษณามืออาชีพ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

 

รางวัลการประกวด มูลค่ารวกว่า 180,000 บาท:

– ทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท

– ทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

– ทุนการศึกษา รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

– ทุนการศึกษา รางวัล Popular Vote. 10,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/Goldbread.MV.Contest.2019

– ฝ่ายประชาสัมพันธ์: 0971380109, 0894185641

– E-Mail: [email protected]

 

ที่มา: Goldbreadthai Contest

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ