ทุนสนับสนุนเต็มจำนวนโครงการผู้นำข่าวของ GOOGLE สำหรับโซนเอเชียแปซิฟิก

โครงการผู้นำข่าวของ GOOGLE มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของผู้นำห้องข่าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยจะเน้นไปที่เทคโนโลยีประยุกต์, แนวคิดศูนย์กลางพฤติกรรมผู้ชม, แนวคิดการออกแบบ, การประยุกต์ใช้ข้อมูล, ทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมด้านบรรณาธิการ ผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะได้รับทักษะและความรู้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้นสำหรับห้องข่าวและผู้ชมของพวกเขา

 

 

การสนับสนุน:

ทุนเต็มจำนวนสำหรับสนับสนุนผู้ที่ได้รับคัดเลือก รวมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางและวีซ่า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้นำด้านข่าวสารที่ทันสมัยที่อยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทำงานในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดพฤติกรรมผู้ชมเป็นศูนย์กลาง แนวคิดการออกแบบการใช้งานข้อมูล การทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจ และนวัตกรรมด้านบรรณาธิการ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

26 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ