ทุน Graduate GEM เรียนต่อปริญญตรี ที่ USA มูลค่ากว่า 534,000 บาท/ปีการศึกษา

Boise State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ได้รับการจัดอันดับด้านคุณภาพและการวิจัย มุ่งเน้นการสนับสนุนนักศึกษาในหลากหลายด้านเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาโลกในอนาคต

ผู้สมัครที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2021 – 2022 มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนนานาชาติ Graduate GEM โดยวัตถุประสงค์หลักของทุนนี้คือการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความโดดเด่นและต้องการการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Boise State University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

มูลค่าทุน : สนับสนุนค่าเล่าเรียนแบบเต็มเวลา ปีการศึกษาละ 16,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 534,000 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอนกับทางสถาบัน

– มีเกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Graduate GEM international awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ